הרשמה לחדשות ועדכונים

x

רישוי עסקים

חברת א.מערבי בע"מ מתמחה בהכנת עסקים לביקורות להגנה מאש עפ"י התקנות וההנחיות של מערך שירותי הכבאות.
החברה מציעה שירות מקיף החל מקבלת דו"ח ביקורת של שירותי הכבאות, ליווי העסק לביצוע ומימוש הדרישות תוך 
מתן ייעוץ להפחתת וחיסכון עלויות התאמת המערכות עפ"י סיכוני האש.
לאחר מכן החברה מלווה את ביקורות הגמר עד לשלב קבלת אישור שירותי הכבאות למתן רשיון עסק.

בין שירותי הליווי שאנו מציעים:
בכל פרוייקט אנו מציעים ליווי והכנת תוכניות בטיחות ואבני דרך לביצוע דרישות שירותי הכבאות.

1. ליווי מסעדות , חניונים טעוני רישוי.

2. ליווי מפעלים טעוני רישוי.

3. ליווי מוסדות ציבור טעוני רישוי.

4. ליווי אולמות ומקומות התקהלות ציבורית פרטית טעוני רישוי.

5. ליווי עסקים שונים טעוני רישוי (כל מקרה לגופו)